Automester utfører EU-kontroll på elbiler

I dag finnes det over 120 000 elbiler i Norge, og andelen vokser stadig. Akkurat som fossildrevne biler må de ladbare bilene til EU-kontroll, også kalt periodisk kjøretøykontroll (PKK).

I 2015 utvidet myndighetene EU-kontrollen fra 85 til 150 punkter, der det ble tilføyd 4 nye og egne punkter for elbiler.

Elbiler baserer seg på vedlikeholdsfrie litium Ion-batterier, og har derfor mindre bevegelige deler enn fossildrevne biler. Dette betyr at elbiler ikke har like mange deler som slites ut og som må sjekkes jevnlig, men man kommer allikevel ikke unna vanlige skader som rust, tekniske feil og slitte bremser. Derfor må elbiler til EU-kontroll like ofte som alle andre biler.

Sjekk når bilen må til EU-kontroll

I 2015 utvidet myndighetene EU-kontrollen fra 85 til 150 punkter, der det ble tilføyd 4 nye og egne punkter for elbiler.

  • Fremdriftsbatteriene skal undersøkes for synlige fysiske skader og lekkasjer, inkludert deksler, kabler, kjøle/varmesystem og varselinnretninger.
  • Kabler i drivsystemet skal sjekkes at er fri for skader og forsvarlig festet og beskyttet.
  • Ladekabelen skal kontrolleres for skader.
  • Ladeinntaket på bilen skal sjekkes for skader, varmgang på bilen og på lokk.

TRENGER IKKE Å VÆRE DYRERE

Kontroll av de nye punktene for elbiler krever spesialkompetanse fra bilverksteder. I dag er det ikke mange som kan tilby dette, og de som gjør det tar seg ofte bedre betalt enn ved kontroll av fossildrevne biler.

Vi i AutoMester ønsker ikke at elbileiere skal betale mer for kontroll av sine biler. Derfor stiller vi høye kompetansekrav til alle våre bilverksteder, slik at vi kan tilby EU-kontroll til samme pris, uansett bil, sier kjedesjef i AutoMester Jarle O. Mauritzen.”