EU-kontroll

På tide med EU-kontroll? Hos Sortland Bil får du utført EU-kontroll og utbedret eventuelle feil raskt og til en konkurransedyktig pris.

VÅRE PRISER

EU-kontroll (Periodisk kjøretøykontroll) opp til 3500 kg – PRIS: 1200,- inkl.mva.
EU-kontroll (Periodisk kjøretøykontroll) fra 3500-7500 kg –  PRIS: 1400,- inkl.mva.
Teknisk etterkontroll opp til 7500 kg PRIS: 400,- inkl.mva

NÅR MÅ BILEN MIN PÅ EU-KONTROLL?

EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll, er noe alle biler må gjennom for å sikre en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Har du en bil som er mer enn 4 år gammel, må den gjennom en EU-kontroll annet hvert år. Når bilen skal kontrolleres bestemmes av det siste sifferet i bilskiltet, og det er du selv som er ansvarlig for å undersøke når det er på tide å gjennomføre en EU-kontroll på din bil.

UTFØR EU-KONTROLL HOS SORTLAND BIL

Du kan levere bilen din til EU-kontroll hos alle AutoMester verksteder hos oss. Her får du rask og god service til en konkurransedyktig pris.

MÅ ALLE KJØRETØY PÅ EU-KONTROLL?

De aller fleste personbiler og varebiler må jevnlig på EU-kontroll. Biler med en tillatt totalvekt på under 3500 kilo skal kontrolleres første gang det fjerde kalenderåret etter at bilen ble registrert for første gang. Deretter skal den på EU-kontroll hvert annet år.

Kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kilo, kjøretøy registrert for 10 personer eller fler, taxier og ambulanser skal på EU-kontroll første gang i det andre kalenderåret etter registreringsåret. Deretter skal EU-kontroll gjennomføres årlig, med samme prinsipp som for andre biler – med siste siffer i nummerskiltet.

EN GRUNDIGERE SJEKK

En EU-kontroll sier kun noe om miljø og sikkerhet i kontrolløyeblikket. EU-kontrollen omfatter ikke test eller inspeksjon av driftsikkerhet, som motor, drivverk eller clutch. For en grundigere sjekk av bilen bør du velge vår AutoMester 20-punktssjekk.

FAKTABOKS

Skilt som slutter med 1 siffer må på EU-kontroll i januar

Skilt som slutter med 2 må på EU-kontroll i februar

Skilt som slutter med 3 må på EU-kontroll i mars

Skilt som slutter med 4 må på EU-kontroll i april

Skilt som slutter med 5 må på EU-kontroll i mai

Skilt som slutter med 6 må på EU-kontroll i juni

Skilt som slutter med 7 må på EU-kontroll i november

Skilt som slutter med 8 må på EU-kontroll i august

Skilt som slutter med 9 må på EU-kontroll i september

Skilt som slutter med 0 må på EU-kontroll i oktober