Så ofte bør du ha klimaservice på bilen

Et fungerende klimaanlegg sikrer et sunt og godt inneklima i bilen og bidrar til å holde deg oppvakt og oppmerksom i trafikken. Derfor er det viktig at klimaservice utføres jevnlig.

Alle bør ta ettersyn/service på bilens klimaanlegg annet hvert år, og alle bilfabrikanter anbefaler regelmessig vedlikehold. Hvis klimaanlegget fungerer optimalt, bidrar det til bedre helse, sikkerhet, økonomi og miljø. Likevel er klimaanlegget ofte det systemet i bilen som får minst vedlikehold.

JEVNLIG KONTROLL

Klimaanlegget har en naturlig lekkasje på 5 – 15 % pr år, dette fordi at mange ikke bruker klimaanlegget hele året. Dette fører ofte til tørre og sprukne tetninger med påfølgende lekkasjer. Normalt kontroll-/serviceintervall er hvert andre år.

Enkelte bilmodeller har temperaturstyring som ikke tillater klimaanlegget å koble inn når utetemperaturen er under et visst nivå. Disse vil naturlig ha et enda større vedlikeholdsbehov siden klimaanlegget står stille store deler av året.

Hos AutoMester utfører vi klimaservice på alle person- og varebiler.
Bestill klimaservice hos oss her